Zoals jullie wellicht weten zitten wij als club in een traject van verenigingsondersteuning, geïnitieerd door de Rabobank.
Dit traject heeft grofweg twee pijlers, te weten; vrijwilligersbeleid en facilitair.
In eerste instantie is v.v. DEO als bestuur en Rabobank, in de persoon van Jan Minkhorst, vooral bezig met vrijwilligersbeleid.
Afgelopen woensdag is er een avond belegd om, met een afvaardiging van 2 à 3 personen per commissie en enkele vrijwilligers die niet direct gekoppeld zijn aan een commissie, te brainstormen en oplossingen te bedenken.

Titel van de avond was: Vrijwilligersplezier geeft voetbalplezier.

Doel van de avond:
– het DEO ‘wij’ gevoel vergroten.
– het in kaart brengen waar de commissies knelpunten ervaren om optimaal te functioneren.
– oplossingen en richtingen benoemen
– afspraken maken om gekozen oplossingen te gaan realiseren

Het was een inspirerende avond waarin veel ideeën zijn geopperd zodat we met z’n allen DEO straks op een nog hoger plan kunnen brengen.
Deze avond krijgt zeker een vervolg.
Hopelijk met in de toekomst veel (nieuwe) vrijwilligers, want: samen staan we sterk!