In de winterstop gaat gestart worden met de verbouwing en vernieuwing van de kleedkamers 1 tot en met 4. Een grote maar ook nodige klus. De kleedkamers dateren van midden jaren ’80 en zijn met uitzondering van noodzakelijk onderhoud nooit vernieuwd. Niet alleen vanwege comfort en uitstraling gaan we met de kleedkamers aan de slag. Ook redenen als hygiëne, energiebesparing en (gemakkelijker) onderhoud spelen een rol.

Wat zijn de plannen?

* Vernieuwing doucheruimtes
* Nieuwe toiletten
* Vernieuwing leidingwerk
* Systemplafond (incl. gang)

Naast de gezamenlijke inzet van sponsors kan de verbouwing niet slagen zonder de inzet van vrijwilligers. De eerste voorbereiden (sloop)werkzaamheden zullen 17 december starten. De planning richt zich op gereed zijn voor de start van het 2e deel van het seizoen. Mocht je in de kerstvakantie tijd over hebben en iets willen doen voor en bij DEO: meld je dan aan als vrijwilliger! Dat kan per mail via [email protected] of spreek een van de leden van de Commissie Beheer en Onderhoud aan.

Commissie Beheer en Onderhoud

Van links naar rechts: Erwin Schutte, Mark Tackenkamp, Erwin Leuverink, Ruud Esselink
(niet op de foto: Pedro te Boome en Peter te Morssche)