9 november 2021

Twee fraaie cheques van Clubsupport actie Rabobank

Wow, wat een mooi bedrag heeft onze vereniging binnen gehaald van de Rabobank Clubsupport actie: totaal ruim €1618,- ! Het DEO bestuur toont trots de twee mooie cheques die onlangs overhandigd zijn.
Voetbalvereniging DEO viert in het jaar 2022 haar 75-jarig bestaan en zal hier uitgebreid bij stil staan. De € 1272,- van de Rabobank zal o.a. besteed worden aan de bekostiging van diverse jubileumactiviteiten voor onze leden en sponsoren om de saamhorigheid tot uitdrukking te brengen.
Namens de Sportstichting Dijkhoek zullen we de € 345,- gaan besteden aan nieuwe opslagruimte voor sportmaterialen.

Iedereen die op ons gestemd heeft heel hartelijk dank! Rabobank uiteraard bedankt voor het schenken van dit fraaie bedrag!

#RaboClubSupport #decooperatieveRabobank