Terugblik op jubileumjaar tijdens algemene ledenvergadering DEO

Op 25 september opende voorzitter Joke Pot in goed gevulde kantine om 20:00 uur de ledenvergadering van v.v. DEO. Na haar voorwoord en terugblik op het afgelopen jubileumjaar van zowel de DEO dames als de vereniging zelf werd er eerst een minuut stilte gehouden voor de clubmensen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen: Vincent Ketterink en Wim Konings.
Na de goedkeuring van de notulen van 2022 volgden de bevindingen van de bestuursleden Erwin Weenk, Jeroen Franck, Patrick Bleumink (ook namens Arnoud Geesing), secretaris Aline Pot en penningmeester Wim Nieuwenhuis (ook namens Jeroen van Gaasbeek van Sportstichting Dijkhoek) over hun specifieke pijlers. Verheugd zijn we met de nieuwe kantinepersoneelsleden, de vele vrijwilligers en de aanwas van nieuwe leden bij zowel de jeugd als senioren.  Met de aanschaf van de nieuwe robotmaaier Derk 2.0  voor alle velden kunnen we kosten besparen door minder te hoeven uitbesteden. Enige discussie gaf het nog over hoe we als vereniging  nieuwe vrijwilligers aan de club kunnen binden.
Vervolgens schetste Wim de begroting voor 2023-2024 en werd de contributie voor komend seizoen vastgesteld.  Voor de verkiezing van de nieuwe kascommissie was er direct iemand die zich beschikbaar stelde.
Na de rondvraag, waarin Jaime Lebbink het bestuur nog een cadeautje overhandigde, werd er afgesloten met een consumptie, aangeboden door het bestuur.