Moaten Inschrijfformulier

  Hierna te noemen “DEO MOAT”, verklaart het volgende:

  Artikel 1
  Het lidmaatschap van de “DEO MOATEN’”bestaat telkens uit een periode die ingaat op 1 januari van het lopende jaar en eindigt op 31 december van datzelfde jaar.

  Artikel 2
  De bijdrage bedraagt € 47,– per jaar.

  Artikel 3
  Met het correct invullen van dit overzicht machtigt de “DEO MOAT” v.v. DEO om de jaarlijkse bijdrage automatisch af te schrijven van zijn of haar bankrekening.

  Artikel 4
  Uiterlijk één maand voor het verstrijken van de in artikel 1 genoemde einddatum, zal dit overzicht direct na einddatum onder de dan geldende voorwaarden stilzwijgend worden verlengd, telkens voor een periode van één jaar.

  Artikel 5
  De doelstelling van “DEO MOATEN” is het stimuleren van de betrokkenheid bij voetbalvereniging DEO en het mede mogelijk maken van investeringen die van algemeen nut voor de vereniging zijn. Eens per jaar wordt door de sponsorcommissie, in samenwerking met het bestuur van v.v. DEO, een bijeenkomst georganiseerd waar, onder het genot van een hapje en een drankje, het bestuur van v.v. DEO enkele voorstellen geeft over de besteding van het beschikbare inleggeld. De leden van DEO MOATEN beslissen gezamenlijk met het bestuur aan welk doel het geld wordt besteed.

  Artikel 6
  Een correct ingevuld formulier betekend dat je lid wordt van de “DEO MOATEN” en met eigen voor- en achternaam (of gekozen naam) op het “DEO MOATEN” bord in de v.v. DEO kantine komt te hangen. Tevens wordt een kopij verzonden na eigen email adres als bewijsstuk.