DEO Moaten

De PR- commissie van v.v. DEO had al enkele jaren het idee dat er voor iedereen die DEO een warm hart toedraagt (leden, oud-leden, sponsoren, etc.) een vorm van sponsoring voor onze vereniging moest komen, maar niet voor een hoog bedrag. Om alle mensen die betrokken zijn bij v.v. DEO ook de mogelijkheid te bieden onze vereniging te steunen, is het initiatief genomen voor de “DEO Moaten”. Aangezien DEO in 1947 is opgericht, is de keuze voor een bedrag van € 47,- snel gemaakt!

Het doel is om geld in te zamelen waarmee uiteenlopende wensen vervuld kunnen worden die binnen de vereniging leven. Kenmerkend is dat het geld steeds aan een project wordt besteed waarvan ieder lid, van jong tot oud, profiteert.

Iedereen die ouder is dan 18 jaar en die DEO een warm hart toedraagt kan lid worden van de “DEO Moaten”. U kunt op eenvoudige manier lid worden. Het enige wat u hoeft te doen is onderstaande link aan te klikken, het formulier in te vullen en te verzenden. Het bedrag van €47,- wordt dan van uw bankrekeningnummer afgeschreven. Ook ligt het lidmaatschapformulier in de kantine of is het via de onderstaande contactpersonen te verkrijgen.

De belangrijkste reden om lid te worden is natuurlijk de ondersteuning voor onze club. Maar de club wil ook graag wat terug doen voor zijn leden:

  • Uw naam  wordt vermeld op het “DEO Moaten” bord in het clubgebouw.
  • Gratis toegang tot de thuiswedstrijden.

Eens, per jaar, organiseert de “D.E.O. Moaten”-organisatie een bijeenkomst, waar, onder het genot van een hapje en een drankje, enkele voorstellen worden gedaan voor de besteding van het beschikbare inleggeld. De “D.E.O. Moaten” beslissen vervolgens gezamenlijk, met goedkeuring van het (hoofd)bestuur van v.v. D.E.O., aan welk doel het geld wordt besteed. Het uitgang(s)punt van het voorstel dient te zijn, dat ieder lid van v.v. D.E.O. van de besteding profiteert en buiten de reguliere exploitatie van v.v. D.E.O. valt.

De jaarlijkse bijeenkomst van de “D.E.O. Moaten” vindt plaats in de maand november in de kantine van v.v. D.E.O. ! Enkele weken voor deze bijeenkomst zullen wij alle Moaten nader informeren over de exacte datum, tijdstip en worden ze verder geïnformeerd over de investering(s)voorstellen.

U gaat een lidmaatschap aan voor 1 jaar lopend van 1 januari t/m 31 december (€47,-) of als u de tweede helft van het jaar lid wordt van 1 juli t/m 31 december (€25,-).De daarop volgende jaren betaald u dan uiteraard wel de €47,-. Opzegging van het lidmaatschap dient te gebeuren voor 1 november van het nieuwe seizoen via moaten@vvdeo.nl. Zolang er van een lid geen schriftelijke opzegging wordt ontvangen, wordt diens lidmaatschap stilzwijgend verlengd.

Zijn er verder nog vragen of onduidelijkheden, dan kan er contact worden opgenomen met onderstaande persoon:

Björn Krabbenborg
06–21998749