Evenals voorgaande jaren wordt er bij DEO, één keer in de 3 weken op vrijdagavond, gezamenlijk met de Dijkhoekse buurtvereniging een kaartavond in de kantine georganiseerd.
Er wordt o.a. kruisjassen en klaverjassen gespeeld.
Zo ook afgelopen vrijdagavond waren er weer enkele tafels met enthousiaste ‘kruisjassers’ en ‘klaverjassers’.

Naar wij hopen mogen we komende tijd vele nieuwe kaarters begroeten om er, samen met de mensen die al vaak onze kaartavonden bezoeken, een mooi en bovenal gezellige kaartuitje van te maken.

Voor informatie over de kaartregels, e.d. kunt u contact opnemen met:

Jan Mesland: 0545-272456 

(Overige speeldata: 11 oktober 2019, 1 november 2019, 22 november 2019, 13 december 2019, 17 januari 2020, 14 februari 2020,  6 maart 2020 en 27 maart 2020)