Voor onze vereniging is het zeer belangrijk dat onze kantine (de thuisbasis) geopend is als er wedstrijden gespeeld worden. In ons clubhuis kunnen we begeleiders, spelers, scheidsrechters en toeschouwers ontvangen van zowel onze eigen teams evenals de teams van de tegenstanders.

Zoals de meeste van jullie hebben kunnen zien heeft er de laatste half jaar al een pamflet gehangen om nieuwe medewerkers voor de kantine te verwen, helaas zonder resultaat.

Om de kantine toch open te kunnen houden hebben we als besturen [hoofd en jeugdbestuur] gemeend alle leden en ouders van jeugdleden in te plannen voor ondersteuning van de kantinedienst. Als we met z’n allen een steentje bijdragen dan kunnen we de kantine open houden voor iedereen. In de praktijk betekent dit dat er 6 ouders van jeugdspelers per zaterdag ondersteuning gaan geven in de kantine. In de basis komt iedereen 1 of 2 maal per jaar aan de beurt om deze ondersteuning te verlenen, tijdens deze momenten zal er altijd iemand aanwezig zijn vanuit de huidige kantine dienst

Hoe gaan we dat doen:

We maken een jaarschema waarin vermeld staat welk team, welke week opgesteld staat om 2 mensen te leveren voor de ondersteuning, natuurlijk vermelden we ook de tijd. We hebben bewust kleine blokken gemaakt om het beheersbaar te houden.

De leiders zullen in hun rijschema’s of via de app vermelden wanneer welk team aan de beurt is.

De tijden hiervoor zijn als volgt ingedeeld:

1= van 09.00-11.30

2= van 11.30-14.00

3= van 14.00-16.30

Dienst:
22-Sep 29-Sep 6-Oct 13-Oct 20-Oct 27-Oct 3-Nov 10-Nov 17-Nov 24-Nov 1-Dec 8-Dec
1 jo8-1 jo9-1 jo10-3 jo9-2 jo11-1 jo10-1 jo8-1 jo10-2 jo9-2 jo9-3 jo10-3
2 jo12-1 jo15-1 jo13-1 mo13-1 jo13-2 jo11-2 jo13-1 jo-12-1 jo13-2 jo15-1 jo11-2
3 geen 3 mo15-1 jo17-1 jo15-2 mo15-1 jo15-2 mo15-1 jo17-1 jo15-2 mo15-1 jo17-1