16 december 2022

Gratis EHSBO cursussen voor onze vrijwilligers

Aan alle DEO- leden, vrijwilligers, supporters en belangstellenden,

Meerdere sportverenigingen vroegen de Sport Federatie Berkelland(SFB) of er weer een Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen(EHBSO) cursus georganiseerd kon worden voor de vrijwilligers van sportverenigingen in Berkelland. De SFB werkt vraaggericht en dus zijn er in korte tijd 2 aparte cursussen geregeld met geld van het Lokaal Sport Akkoord ‘Heel Berkelland Beweegt’.

Cursus 1 vindt plaats op de maandagavonden 16 en 23 januari in onze eigen kantine van VV DEO.

Cursus 2 vindt plaats op dinsdagavonden 7 en 14 februari uur bij zaal Prinsen in Haarlo.

De cursus is gratis toegankelijk voor vrijwilligers van onze club maar ook voor alle andere belangstellenden. Het is niet noodzakelijk om een vooropleiding (bijvoorbeeld EHBO of BHV) te hebben gevolgd. Op de cursusavonden wordt ingegaan hoe men blessures kan voorkomen en hoe men moet handelen bij bepaalde blessures of ongevallen. Uiteraard komen blessures als verstuikingen, spierblessures en ontwrichting aan bod, maar ook bijvoorbeeld bewustzijnsstoornissen. Verschillende takken van sport komen aan de orde. Na afloop zal een naslagwerk digitaal aan de deelnemers verstrekt worden.

De cursus wordt verzorgd door de Ernst Jan Somsen. Hij is gespecialiseerd in sportblessures. Voor meer informatie of opgave kunt u contact opnemen met SFB telefoon 0545-476727 of john@sportfederatieberkelland.nl. Bij opgave graag uw naam, functie en naam sportvereniging vermelden en voor welke cursus (1 of 2) u gaat. Deelnemers kunnen zich tot uiterlijk 9 januari opgeven voor cursus 1 en 31 januari voor cursus 2. Vol is vol, dus wees er op tijd bij. Dit bericht kunt u teruglezen op www.sportfederatieberkelland.nl

Met vriendelijke groet,

Namens het Hoofd – Jeugdbestuur van v.v. DEO