UPDATE: 25-4-2020

Beste leiders en trainers,

Op de persconferentie van afgelopen dinsdag hebben we kunnen horen dat in een klein aantal sectoren de regels aangepast en versoepeld worden. Door met ons allen de regels te volgen die ons zijn opgelegd maken we gelukkig kleine stappen voorwaarts. Voor ons als v.v. DEO betekent dit dat de jeugd van de minipups en overige spelers ‘t/m O12’ weer kan gaan trainen.
Uiteraard na overleg en met goedkeuring van de gemeente Berkelland. Afgelopen donderdag hebben we een reactie ontvangen van de gemeente. Deze is in overleg met vereniging Sport en Gemeenten, de sportkoepel NOC-NSF en de afzonderlijke sportbonden. We zijn nog in afwachting op de protocollen voor uitoefening van de diverse sporten, waaronder de voetbalsport.

Trainingen zullen worden hervat volgens aangepaste trainingsschema. Na het weekend zullen wij jullie opnieuw informeren over de eventuele mogelijkheden om weer te komen trainen inclusief de protocollen van de gemeente.
Daarnaast willen we jullie vriendjes en vriendinnetjes ook van harte uitnodigingen om vrijblijvend mee te trainen zodat iedereen aan de beweging komt welke zo belangrijk is.
Schroom dus niet om die uit te nodigen tijdens jouw training.

Punten van aandacht voor ouders/verzorgers en spelers/speelsters:
• Leden (maar ook je vriendjes en vriendinnetjes) zijn allemaal welkom op ons sportpark om te komen voetballen/trainen.
• Onze parkeerplaats heeft een ‘Kiss & Ride ‘-functie; kinderen halen/brengen mag maar ouders/verzorgers kunnen niet blijven tijdens de training.
• De trainingen worden hervat op aangepaste trainingstijden.
• Thuis douchen (kleedkamers en douches blijven gesloten)
• Kantine is gesloten (zorg er voor dat uw kind water/drinken bij zich heeft )
• Toiletten zijn beschikbaar.

Ook de jeugd ‘O13t/m O19’ mag weer gaan sporten maar met inachtneming van de 1,5 meter regel. Op dit moment zijn we nog bezig om hieraan invulling te geven en zullen we iedereen op een later tijdstip nadere informatie verstrekken.

Voor alle andere groepen: senioren, kaartclub etc. blijven alle maatregelen van kracht t/m 19 mei en dit geldt ook voor ons sportpark. Dit blijft t/m 19 mei gesloten en het is daarom verboden om buiten de trainingsavonden om ons sportpark te betreden. Uiteraard blijven we de ontwikkelingen nauwgezet volgen en wanneer daar aanleiding voor is dan zullen we jullie hierover informeren.

Zorg goed voor elkaar, voor jezelf en blijf extra omkijken naar de mensen om je heen.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben dan horen wij dat graag.

Met sportieve groet,
 
Namens het jeugdbestuur van v.v. DEO,
Patrick Bleumink, voorzitter

Bericht op KNVB site 21 april 2020:
De vanavond door het kabinet aangekondigde stappen om de coronapandemie de baas te worden, bieden het eerste lichtpuntje om het amateurvoetbal weer op gang te brengen. In het verlengde van de voorzichtige herstart in het onderwijs, is het voor jeugd vanaf 29 april ook weer toegestaan om georganiseerd en beheersbaar te gaan sporten.

Zo mogen kinderen tot en met 12 jaar (ruim 300.000 KNVB-leden) van de overheid weer voetballen, waarbij ze niet per se de 1,5 meter afstand hoeven aan te houden. Voor jeugd van 13 tot en met 18 jaar (bijna 275.000 KNVB-leden) is dit ook toegestaan mits zij wél op 1,5 meter afstand van elkaar blijven. De verenigingen kunnen onder deskundige begeleiding voetbalactiviteiten voor de jeugd organiseren zoals trainingen en alternatieve voetbalvormen. Competities starten niet voor het najaar en de kantines en kleedkamers blijven voorlopig nog dicht.

UPDATE: 31-03-2020
Amateur competities worden niet meer uitgespeeld

Beste leden,

Helaas is zojuist, na de persconferentie van onze premier, door de KNVB bekend gemaakt dat de amateurcompetitie voor zowel heren, dames als jeugd niet meer wordt uitgespeeld. Er is tevens besloten dat er voor dit seizoen geen eindstanden komen en er dus ook geen kampioenen, promovendi en degradanten zijn. De bekerkampioenschappen worden niet meer uitgespeeld. Het volgend seizoen start iedereen in dezelfde klasse als bij de start van het huidige seizoen.
Teams die dit seizoen uitkomen in de A-categorie komen in het nieuwe seizoen uit in dezelfde competitie als waarin ze dit seizoen zijn gestart. In de B-categorie kunnen alle teams zich voor het nieuwe seizoen – zoals gebruikelijk – inschrijven voor het gewenste niveau.

Mochten de overheidsmaatregelen nog voor de zomer worden afgeschaald en er weer veilig gevoetbald kunnen worden, dan ondersteunt de KNVB ons graag bij het organiseren van activiteiten op onze club, zoals het organiseren van toernooien of oefenwedstrijden. Het weer op gang brengen van het verenigingsleven – zodra alles weer veilig is – heeft vanaf dat moment onze focus.

Enkele van jullie zullen inmiddels een mail hebben ontvangen betreffende de inning van de contributie voor het seizoen 2019/2020, wat voor menigeen vragen oproept.
Het gezamenlijke standpunt vanuit de sport is dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Denk hierbij aan de diverse abonnementskosten (KNVB, Fox Sports e.d.), onderhoud velden, de vaste lasten etc. die nog gewoon betaald moeten worden. Wij hebben daarom het advies gekregen de contributie vooralsnog bij onze leden te innen. Juridisch gezien mag de inning van contributie ook gewoon doorlopen, ongeacht of een vereniging open is en/of activiteiten organiseert. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoekt momenteel of het nodig is een spoed- of noodwetgeving voor verenigingen te ontwikkelen.

Voor wat betreft investeringen zullen wij de aankomende tijd op onze portemonnee moeten letten en staan deze op een laag pitje. Er zijn diverse inkomsten die wij door de huidige situatie mislopen, zoals de kantine inkomsten, de eier-actie en de diverse activiteiten.

We hopen iedereen voor de start van het nieuwe seizoen alsnog op ons sportpark te mogen begroeten. Als vereniging zitten we niet stil en houden het nieuws nauwlettend in de gaten. Zodra er updates zijn betreffende onze vereniging en activiteiten zijn deze te vinden op onze website en onze Facebook- en Instagrampagina.

Het zijn onzekere en bizarre tijden voor ons allemaal op allerlei verschillende manieren.

Mochten jullie vragen hebben omtrent deze mail, de aangescherpte regelgeving en de gevolgen voor onze club, schroom dan niet en neem contact met ons op. Onze contactgegevens vinden jullie op onze site.

Allemaal heel veel sterkte en gezondheid gewenst voor jullie en jullie naasten.
Hopelijk tot snel.

Bestuur v.v. DEO