Update:
De investeringen c.q. de bestedingen, welke zullen worden gedaan, luiden, als volgt:

• Het beschikbaar stellen van: € 1.000,00 voor de aanschaf van nieuwe stoelen aan de “stamtafel” in de kantine van v.v. D.E.O.
De D.E.O. Moaten werden, tijdens de D.E.O. Moaten – bijeenkomst, geïnformeerd, dat het hoofdbestuur van v.v. D.E.O. ook al bezig is met c.q. nadenkt over het vervangen van de huidige stoelen aan de “stamtafel” in de kantine van v.v. D.E.O. Vandaar, dat besloten is om het (hoofd)bestuur van v.v. D.E.O. te informeren over deze investering en dat, nadat de keuze voor de nieuwe stoelen door het (hoofd)bestuur van v.v. D.E.O. is gedaan, het genoemde bedrag à € 1.000,00 wordt overhandigd.

• Het beschikbaar stellen van een gaten – doek (foto: ‘goalshot’) voor een in een voetbaldoel.

• Het resterende bedrag zal worden meegenomen bij de besluitvorming, rondom
de investeringen c.q. de bestedingen voor het jaar: 2019.

Oorspronkelijk nieuwsbericht:
Op vrijdag 24 november werd in de kantine van v.v. DEO de jaarlijkse DEO Moaten – bijeenkomst gehouden. Tijdens deze bijeenkomst werd door de aanwezige DEO Moaten teruggeblikt op het afgelopen jaar en is, aan de hand van het beschikbare budget en de binnenkomen voorstellen, besloten welke bestedingen er in 2018 gedaan zullen worden. Hierover zullen eerst alle (niet aanwezige) Moaten binnenkort nog persoonlijk bericht krijgen.
De DEO Moaten hopen met deze nieuwe bestedingen een mooi vervolg te geven aan dit jaar, waarin het terras werd voorzien van nieuwe parasols.
Onder het motto: ‘DEO Moaten maken het verschil’ zal in 2018 regelmatig informatie worden gegeven over de bestedingen in het nieuwe jaar.

Nog geen DEO Moat? Word lid via de volgende link: INSCHRIJFFORMULIER DEO MOATEN