Marijn Pleijte, oud speler van DEO, volgt de HBO opleiding Sportkunde van de Hanzehogeschool, Instituut voor Sportstudies te Groningen. Hij werkt aan een organisatieadvies voor sportverenigingen en wil onze vereniging onder de loep nemen.
Het bestuur van DEO vindt dit een mooie aanleiding om eens te meten wat er onder de leden leeft. Daarom is er een enquête gemaakt voor leden en betrokkenen die uiteindelijk moet leiden tot een advies van Marijn. De vragenlijst duurt 10 minuten en is voor respondenten van 16 jaar en ouder.
Graag zoveel mogelijk invullen, want hoe meer respons hoe duidelijker het signaal!
Hier de link naar de enquete: http://www.thesistools.com/web/?id=547738