17 januari 2023

Meld je aan voor een cursus verenigingsscheidsrechter

Altijd al willen fluiten of fluit je misschien al, maar heb je nog geen cursus gedaan? Bij voldoende animo zijn wij, de Scheidsrechtersvereniging Winterswijk eo. bereid om in het voorjaar van 2023 een cursus verenigingsscheidsrechter te organiseren in samenwerking met de KNVB. De locatie is afhankelijk van de hoeveelheid personen en waar deze vandaan komen. Indien er meer animo is binnen één voetbalvereniging kan dit gunstig zijn voor de locatie van de te houden scheidsrechterscursus. Aanmelden voor deze cursus kan bij de scheidsrechterscoördinator van DEO, Michiel Koopman, via scheidsrechter@vvdeo.nl.  

Hieronder vind je meer info over de cursus verenigingsscheidsrechter:

Na deze praktijkgerichte verenigingsopleiding scheidsrechter veldvoetbal kun je met voldoende ‘bagage’ aan de slag kunt bij 11 tegen 11-wedstrijden bij je club. Tijdens de opleiding oefen je op het veld met leiding geven aan 22 spelers en het toepassen van de spelregels. Begeleiding is cruciaal voor een beginnende scheidsrechter. Mede daarom is het aanstellen van een praktijkbegeleider door de vereniging een belangrijke voorwaarde om deel te nemen aan deze opleiding. De praktijkbegeleider heeft een centrale rol gekregen binnen de opleiding om samen met de docent de cursist optimaal te ontwikkelen.

Begeleiding is cruciaal voor een beginnende scheidsrechter.

Praktijkbegeleiders: Vanwege deze centrale rol is het aanstellen van praktijkbegeleiders (1 praktijkbegeleider per 3 cursisten) door de vereniging een belangrijke voorwaarde om deel te nemen aan de cursus. De opleiding bestaat uit een cursusdeel (4 bijeenkomsten met praktijk) en een ervaringsdeel (het leiden van wedstrijden binnen de vereniging).

Tijdens het ervaringsdeel gaat de cursist in de werkelijke context zijn wedstrijden leiden.

Het doel van het cursusdeel is input te leveren die de cursisten nodig hebben om de wedstrijden die ze gaan leiden zo sportief en zo eerlijk mogelijk te laten verlopen. Onderwerpen als spelregels, samenwerken met assistent-scheidsrechters, de 11 competenties (die in alle scheidsrechtersopleidingen terugkomen), intervisie opdrachten die betrekking hebben op volgen en positiekiezen tijdens het spel en spelhervattingen, disciplinaire straffen vormen de leidraad voor de bijeenkomsten. Daarnaast komt het interpreteren van spelregels en richtlijnen voor de scheidsrechter aan de orde.

Ervaringsdeel: Tijdens het ervaringsdeel (wedstrijden leiden binnen de eigen vereniging) gaat de cursist in de werkelijke context zijn wedstrijden leiden. Op deze wijze ontwikkelt de cursist al doende de competenties. De individuele begeleiding tijdens het ervaringsdeel geschiedt door een begeleider. Ook kunnen medecursisten een rol spelen bij het geven van feedback.

  • Duur van de opleiding: 4 bijeenkomsten van 3 uur
  • Minimale leeftijd: 13 jaar
  • Maximaal 18 deelnemers, minimaal 14 deelnemers
  • Kosten deelname: €70 euro (eventueel te betalen door de voetbalvereniging.)

Heb je deze cursus al gedaan en wil je daarom graag een andere cursus doen? Neem dan contact met ons op via; secretaris@swowinterswijk.nl en dan bekijken we de opties.