Voornaam:

  Achternaam:

  Adres:

  Postcode:

  Woonplaats:

  Geslacht:

  Geboortedatum:

  Nummer ID kaart:

  Telefoonnummer:

  06-nummer:

  E-mail:

  Ik word:
  Actief spelerspeler 25+/35+Actief, niet spelendDonateurleider/trainerZaalvoetbal

  Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan voetbalvereniging DEO om van zijn / haar hieronder genoemde bankrekening af te schrijven wegens contributie cq. donatie

  Betaling in

  Rekeningnummer (IBAN):

  Ten name van: