Inschrijfformulier

    Ik word:

    Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan voetbalvereniging DEO om van zijn / haar hieronder genoemde bankrekening af te schrijven wegens contributie cq. donatie

    Betaling in: