PR-Commissie

Binnen onze vereniging zijn sponsoren zeer belangrijk. We zijn blij met onze vele en trouwe sponsoren, maar zijn ook altijd op zoek naar nieuwe sponsoren. De groei van de club zorgt immers ook voor hogere kosten, terwijl we proberen om de contributie laag te houden om de vereniging voor iedereen (financieel) toegankelijk te houden.

In onze visie op sponsoring streven we naar samenwerking: sponsoring is immers meer dan alleen geld incasseren van de sponsor. Daartoe hebben we onder meer een aparte sponsor-actiepagina op onze website in het leven geroepen waarop sponsoracties geplaatst kunnen worden.

DEO kent een breed scala aan sponsormogelijkheden en de sponsortarieven zijn (relatief) laag. Hiermee hopen we elk bedrijf een passende aanbieding te kunnen doen. In de brochure vindt u alle opties die DEO momenteel kent. Heeft u andere wensen of ideeën? Neemt u dan ook vooral contact met ons op!

Mogen we ook rekenen op uw support?

Sponsorcommissie v.v. DEO
Email: sponsor@vvdeo.nl

De sponsorcommissie bestaat uit de volgende leden:

Siebe Bannink

Mobiel nummer: 06-22886844

Tim Runneboom

Mobiel nummer: 06-11766795

Sven Beerten

Mobiel nummer: 06-36163620

Roy Sonderen

Mobiel nummer: 06-57946907