Kledingcommissie

v.v. DEO kent een kledingplan
Elk spelend lid krijgt aan het begin van het seizoen een short, broekje, kousen en een trainingspak in bruikleen.
Na afloop van het seizoen, dan wel bij vroegtijdige beëindiging van het lidmaatschap, dient de kleding weer ingeleverd te worden.

De voordelen hiervan zijn:
– uniform tenue voor alle leden
– uitstraling van de vereniging verhogen
– leden hoeven zelf geen kleding aan te schaffen
– (sponsor)opbrengsten voor vereniging worden vergroot

De kleding blijft eigendom van DEO en het trainingspak is alleen bedoeld voor de wedstrijddag en mag dus niet tijdens de training of privé gebruikt worden.
Verantwoording hiervoor ligt bij de spelers (en ouders).

Er is een kledingcommissie ingesteld welke bestaat uit:

Jeanet Kraus (aanspreekpunt) kleding@vvdeo.nl

Esther Zieverink

Esther Zieverink, Sabine ter Maat en Jeanet Kraus (v.l.n.r)