Hoofdbestuur

Het hoofdbestuur van v.v. DEO is verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken binnen de voetbalvereniging.

Binnen het bestuur zijn diverse taken toegewezen aan een verantwoordelijke. Deze is het eerste aanspreekpunt voor de verantwoordelijke taak.
Het hoofdbestuur bestaat uit de volgende leden:

Joke Pot, voorzitter

Zij is eerste aanspreekpunt van de vereniging. Genomen beslissingen worden door haar verwoord en behartigd. En vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe.
Mob. 06-13736562
voorzitter@vvdeo.nl

Wim Nieuwenhuis, penningmeester

Wim houdt zich bezig met financiële zaken (o.a. contributieheffing, sponsorcontracten, begroting en balans).
Mob. 06-51542860
penningmeester@vvdeo.nl

Aline Pot, wedstrijdsecretaris

Zij behartigt alle zaken aangaande oefenprogramma, competitie, afgelastingen en toernooien.
Mob: 06-28559926
secretaris@vvdeo.nl

Patrick Bleumink, Jeugdvoorzitter

Is verantwoordelijk voor de communicatie tussen hoofdbestuur en jeugdbestuur.
jeugdvoorzitter@vvdeo.nl
Mob. 06-25000084

Jeroen Franck, bestuurslid

Is verantwoordelijk voor de cluster “Facilitair”
jeroen.franck@vvdeo.nl
Mob. 06-51752635

Erwin Weenk, bestuurslid

Is verantwoordelijk voor de cluster “Horeca”
erwin.weenk@vvdeo.nl
Mob. 06-52244923

Arnoud Geesing, bestuurslid

Is verantwoordelijk voor de cluster “Voetbal”
arnoud.geesing@vvdeo.nl
Mob. 06-15363342

Jeroen van Gaasbeek, bestuurslid

Ondersteund de penningmeester aangaande zaken gerelateerd aan de sportstichting Dijkhoek
jeroen.van.gaasbeek@vvdeo.nl
Mob. 06-24871632

Geen bestuursfunctie:

Susan Franck, ledenadministratie

Susan onderhoudt en verzorgt de ledenadministratie.
susan.franck@vvdeo.nl

Bestuursstructuur DEO