Hoofdbestuur

Het hoofdbestuur van v.v. DEO is verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken binnen de voetbalvereniging.

Binnen het bestuur zijn diverse taken toegewezen aan een verantwoordelijke. Deze is het eerste aanspreekpunt voor de verantwoordelijke taak.
Het hoofdbestuur bestaat uit de volgende leden:

Andre Baks, voorzitter

Hij is eerste aanspreekpunt van de vereniging. Genomen beslissingen worden door hem verwoord en behartigd. En vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe.
Mob. 06-22743931
voorzitter@vvdeo.nl

Wim Nieuwenhuis, penningmeester

Wim houdt zich bezig met financiële zaken (o.a. contributieheffing, sponsorcontracten, begroting en balans).
Mob. 06-51542860
penningmeester@vvdeo.nl

Aline Pot, wedstrijdsecretaris

Zij behartigt alle zaken aangaande oefenprogramma, competitie, afgelastingen en toernooien.
Mob: 06-28559926
secretaris@vvdeo.nl

Mieke Kornegoor, bestuurslid

Mieke onderhoudt en verzorgt de ledenadministratie en ondersteunt het bestuur, daar waar en wanneer nodig.
mieke.kornegoor@vvdeo.nl
Mob. 06-44073113

Patrick Bleumink, Jeugdvoorzitter

Is verantwoordelijk voor de communicatie tussen hoofdbestuur en jeugdbestuur.
jeugdvoorzitter@vvdeo.nl
Mob. 06-25000084