Het hoofdbestuur van v.v. DEO is verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken binnen de voetbalvereniging.

Binnen het bestuur zijn diverse taken toegewezen aan een verantwoordelijke. Deze is het eerste aanspreekpunt voor de verantwoordelijke taak.
Het hoofdbestuur bestaat uit de volgende leden:

Andre Baks, voorzitter
Hij is eerste aanspreekpunt van de vereniging. Genomen beslissingen worden door hem verwoord en behartigd. En vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe.
Mob. 06-22743931
[email protected]

Wim Nieuwenhuis, penningmeester
Wim houdt zich bezig met financiële zaken (o.a. contributieheffing, sponsorcontracten, begroting en balans).
Mob. 06-51542860
[email protected]

Aline Pot, wedstrijdsecretaris
Zij behartigt alle zaken aangaande oefenprogramma, competitie, afgelastingen en toernooien.
Mob: 06-28559926
[email protected]

Mieke Kornegoor, bestuurslid
Mieke onderhoudt en verzorgt  de ledenadministratie en ondersteunt het bestuur, daar waar en wanneer nodig.
[email protected]
Mob. 06-44073113

Patrick Bleumink, Jeugdvoorzitter
Is verantwoordelijk voor de communicatie tussen hoofdbestuur en jeugdbestuur.
[email protected]
Mob. 06-25000084


Achter van links naar rechts:
Wim Nieuwenhuis, Andre Baks, Jeroen Franck
Voor van links naar rechts:
Mieke Kornegoor, Aline Pot