Consul

Op wedstrijd- en trainingsdagen in de winterperiode zal vaak de vraag gesteld worden of wedstrijden en trainingen doorgaan. Wat is de procedure bij afgelastingen?

Op wedstrijddagen worden in het gehele district ’s morgens in overleg de velden gekeurd.
Bij v.v. DEO gebeurd dit door Team Consul bestaande uit Mark Tackenkamp (veldkeuring), Freek Schutte (veldkeuring namens DEO 7), Bert Neerlaar (namens jeugdbestuur), Anton Franck (namens DEO 7) en Nando Ernst (communicatie). Zij zijn het consulteam van v.v. DEO. In nauw overleg met elkaar en op advies van (één van) hen worden wedstrijden of zelfs het gehele programma op clubniveau afgelast. Bij het keuren van de velden wordt rekening gehouden met conditie van de velden, en/of risico voor de spelers en scheidsrechter. Bij afgelasting meldt Nando Ernst dit namens het consulteam aan de wedstrijdsecretaris van v.v. DEO, die op zijn/haar beurt contact op neemt met de leider(s) van de teams, en wordt aan hun verzocht om de informatie te verspreiden naar de ouders en spelers.

De KNVB kan ook besluiten om op districtsniveau het gehele programma te annuleren. Via teletekst zal de KNVB informatie verschaffen. Ook bij algehele afgelasting zal v.v. DEO via de website de leden informeren.

Indien trainingen worden afgelast zal dit zo spoedig mogelijk worden gecommuniceerd naar de teams.

Communicatie veldzaken en afgelastingen DEO
Secretaris Aline Pot: mobiel nr. 06-28559926
email: aline.pot@vvdeo.nl

Afgelastingenprotocol