“Onderhoud is behoud” is een bekende slagzin die bij elke vereniging wel past. Zo ook bij ons. Veel van het onderhoud wordt met leden en vrijwilligers van v.v. DEO uitgevoerd. De achterliggende gedachte is natuurlijk om de kosten te beperken, maar zeker ook om een saamhorigheidsgevoel te kweken. Er is niets mooiers dan een eigen accommodatie te onderhouden en dit met eigen leden te doen. De bereidwilligheid binnen DEO is groot. Veel handen maken licht werk, is ons motto.

Doel:
Zorgdragen voor een goed onderhouden sportcomplex, en daarmee – in goede samenwerking met het Bestuur, andere commissies en DEO7 – positief bijdragen aan het functioneren van vv DEO.

Commissie Beheer en Onderhoud (BEO) heeft een belangrijke (ondersteunende) spilfunctie in de vereniging en zorgt er samen met DEO7 en Rudy (als beheerder van de robotmaaier) voor het beheer en onderhoud van de club, dat wil zeggen de gehele accommodatie. Niet alleen gericht op de kern van de vereniging – het voetballen, zoals onderhoud van velden en materialen – maar ook het complex, te weten kantine en kleedkamers.

Leden commisie:
1. Pedro te Boome
2. Ruud Esselink – aanspreekpunt
3. Erwin Leuverink
4. Peter te Morsche – aanspreekpunt
5. Erwin Schutte
6. Mark Tackenkamp

Directe contacten van Commissie BEO:
· DEO7: Anton Franck
· Robotmaaier (Derk): Rudy Tackenkamp
· Hoofdbestuur: André Baks
· Flexibele schil (inzetbaar bij grotere projecten i.r.t. projectvoorbereiding): Harrie Brinke en Herman Ligtenbarg

Werkverdeling en processen
Binnen de commissie zijn Ruud en Peter eerste aanspreekpunten. Zij onderhouden samen de eerste contacten met andere commissies en het hoofdbestuur en dragen samen met andere commissieleden zorg voor de afweging, organisatie en uitvoering van specifieke projecten en lopende onderhouds- en beheerwerkzaamheden.

Alle werkzaamheden van BEO zijn te rubriceren naar 3 kerntaken:

· Velden
· Accommodatie
· Sportmaterialen

Alle projecten worden samen met de commissieleden verdeeld en (planningstechnisch) ingedeeld. Naast beschikbare en benodigde tijd gaan we hierbij uit van (werk)ervaring, kennis en natuurlijk voorkeuren. In algemene zin / grofweg geldt de volgende onderverdeling:

· Pedro – installatie- en electriciteitswerk
· Erwin S. – bouwtechnisch klein- en grootonderhoud
· Erwin L. – straatwerk, complexonderhoud (buiten)
· Mark – straatwerk, sportmaterialen
· Peter – groenwerk, contactpersoon DEO7, aanspreekpunt
· Ruud – algemene ondersteuning, bureauwerk, aanspreekpunt

[email protected]
Het emailadres [email protected] is te gebruiken voor (algemene) communicatie met en door de commissie. Inkomende mails geleiden door naar Peter en Ruud en zullen deze in behandeling nemen.

Commissie beheer en onderhoud

Van links naar rechts:
Erwin Schutte, Mark Tackenkamp, Erwin Leuverink, Ruud Esselink
(niet op de foto: Pedro te Boome en Peter te Morssche)

DEO 7:
Johan Schutte, Anton Franck, Henk Leuverink, Gerrit Kers, Fons Breukers, Wim Maas, Jaap Dales, Jan Lerink en Jan Mesland

Marcel Harbers, Dinant Nieuwenhuis en Rudy Tackenkamp zijn verantwoordelijk voor o.a. onderhoud van de velden en beheer van de robotmaaier