Activiteitencommissie

De activiteitencommissie is elk jaar verantwoordelijk voor het organiseren van verschillende activiteiten, o.a. de jaarlijkse Vrijwilligersavond en de Familiedag. Zoals het bij v.v. DEO hoort, staan deze activiteiten garant voor veel gezelligheid!

Vrijwilligersavond:
De vrijwillgers nemen een zeer belangrijke plaats in binnen v.v. DEO Onze vereniging mag dan ook verheugd zijn met een zeer groot aantal vrijwilligers. Deze vrijwilligers, van jong tot oud, zetten zich, elk op hun eigen wijze, in, zodat iedereen, elke week, met veel plezier bij v.v. DEO kan voetballen! Voor de inzet worden de vrijwilligers bij v.v. DEO, één keer per jaar beloond. Tijdens de Vrijwilligersavond worden de vrijwilligers en hun partner in het zonnetje gezet en bedankt voor hun inzet, tijdens het afgelopen jaar. De Vrijwilligersavond wordt begonnen met het opvoeren van een stuk(je) door de Activiteitencommissie, waarna de avond wordt voortgezet met een warm-/koud-buffet. Vervolgens wordt het feest tot in de late uurtjes voortgezet! Zo is de Vrijwilligersavond, waarbij een Bingo-avond werd gehouden en een auto werd verloot, nog steeds wereldberoemd!

Familiedag:
Als afsluiting van het (voetbal) seizoen, vindt, elk jaar, op de derde zaterdag in mei, de Familiedag bij v.v. DEO plaats. Het programma op deze Familiedag is bedoeld voor jong en oud. Naast een 7 tegen 7- toernooi, spelen de ouders een wedstrijd tegen hun kinderen, tot groot genoegen van zowel de kinderen, als hun ouders! Na de (voetbal) activiteiten, blikt het bestuur terug op het afgelopen voetbalseizoen en worden de jubilarissen gehuldigd.

Vervolgens kan, voor een lage prijs, worden genoten van een warm-/en koud-buffet en voor de kinderen is er patat, kroketten en frikadellen! Aansluitend vermaken de kinderen en hun ouders zich nog een lange tijd in en om de kantine!
Met andere woorden, de bovengenoemde activiteiten passen bij de “cultuur” van v.v. DEO: een gezellige voetbalvereniging, waarbij jong en oud zich thuis voelt!

Voor informatie betreffende bovenstaande activiteiten of andere activiteiten gedurende het seizoen kunt u terecht bij onderstaande leden van de Activiteitencommissie:

Gerrie Meerbeek
Jan Dijkman
Joke Pot
Marinde van Zwieten
Hans Rog
Ronald Fleissner
Kim Veneklaas
Mailadres: activiteitencommissie@vvdeo.nl

Hoofdbestuur: Aline Pot secretaris@vvdeo.nl
Jeugdbestuur: Raban Ernst raban.ernst@vvdeo.nl

Kaartavonden:

Voor de coronaperiode werden er altijd, gezamenlijk met de Dijkhoekse buurtvereniging,  kaartavonden in de kantine georganiseerd. Er wordt dan o.a. kruisjassen en klaverjassen gespeeld. Naar wij hopen mogen we, zodra corona weer voorbij is, vele nieuwe kaarters begroeten, om met de mensen die al vaak onze kaartavonden bezoeken een mooi en bovenal gezellige kaartseizoen van te maken.

Voor informatie over toekomstige speeldata, de kaartregels e.d. kunt u contact opnemen met:

Jan Mesland: 0545-272456