De activiteitencommissie is elk jaar verantwoordelijk voor het organiseren van verschillende activiteiten, o.a. de jaarlijkse Vrijwilligersavond en de Familiedag. Zoals het bij v.v. DEO hoort, staan deze activiteiten garant voor veel gezelligheid!

Vrijwilligersavond:
De vrijwillgers nemen een zeer belangrijke plaats in binnen v.v. DEO Onze vereniging mag dan ook verheugd zijn met een zeer groot aantal vrijwilligers. Deze vrijwilligers, van jong tot oud, zetten zich, elk op hun eigen wijze, in, zodat iedereen, elke week, met veel plezier bij v.v. DEO kan voetballen! Voor de inzet worden de vrijwilligers bij v.v. DEO, één keer per jaar beloond. Tijdens de Vrijwilligersavond worden de vrijwilligers en hun partner in het zonnetje gezet en bedankt voor hun inzet, tijdens het afgelopen jaar. De Vrijwilligersavond wordt begonnen met het opvoeren van een stuk(je) door de Activiteitencommissie, waarna de avond wordt voortgezet met een warm-/koud-buffet. Vervolgens wordt het feest tot in de late uurtjes voortgezet! Zo is de Vrijwilligersavond, waarbij een Bingo-avond werd gehouden en een auto werd verloot, nog steeds wereldberoemd!

Familiedag:
Als afsluiting van het (voetbal) seizoen, vindt, elk jaar, op de derde zaterdag in mei, de Familiedag bij v.v. DEO plaats. Het programma op deze Familiedag is bedoeld voor jong en oud.  Naast een 7 tegen 7- toernooi, spelen de ouders een wedstrijd tegen hun kinderen, tot groot genoegen van zowel de kinderen, als hun ouders! Na de (voetbal) activiteiten, blikt het bestuur terug op het afgelopen voetbalseizoen en worden de jubilarissen gehuldigd.

Vervolgens kan, voor een lage prijs, worden genoten van een warm-/en koud-buffet en voor de kinderen is er patat, kroketten en frikadellen! Aansluitend vermaken de kinderen en hun ouders zich nog een lange tijd in en om de kantine!
Met andere woorden, de bovengenoemde activiteiten passen bij de “cultuur” van v.v. DEO: een gezellige voetbalvereniging, waarbij jong en oud zich thuis voelt!

Voor informatie betreffende bovenstaande activiteiten of andere activiteiten gedurende het seizoen kunt u terecht bij onderstaande leden van de Activiteitencommissie:

Activiteiten commissie

Op de foto van links naar rechts: Jan Dijkman, Gerrie Meerbeek en Joke Pot

Gerrie Meerbeek [email protected]
Jan Dijkman [email protected]
Joke Pot   [email protected]
Marinde van Zwieten: [email protected]
Ronald Fleissner: [email protected]
Kim Veneklaas

Hoofdbestuur: Aline Pot [email protected]
Jeugdbestuur: Raban Ernst [email protected]

Kaartavonden:

Evenals voorgaande jaren organiseren wij in het seizoen 2019-2020 gezamenlijk met de Dijkhoekse buurtvereniging de kaartavonden in de kantine. Er wordt o.a. kruisjassen en klaverjassen gespeeld. Naar wij hopen mogen we het komende seizoen vele nieuwe kaarters begroeten, om met de mensen die al vaak onze kaartavonden bezoeken een mooi en bovenal gezellige kaartseizoen van te maken.

Voor informatie over de speeldata, de kaartregels, e.d. kunt u contact opnemen met:

Jan Mesland: 0545-272456