Clubgebouw

Het Clubgebouw is op trainingsavonden geopend van 18:45 uur tot 23:00 uur en in het weekend van 8:00 uur tot 18:30 uur. Verkrijgbaar zijn o.a. koffie, limonades, alcoholhoudende dranken, snoep, ijs (zomermaanden), snacks (alleen in het weekend). Aan personen beneden de 18 jaar worden geen alcoholhoudende dranken verkocht. Sterk alcoholische drank mag niet verstrekt worden aan personen onder de 18 jaar. Op zaterdagochtend schenken we geen alcohol. Verder wordt er niet gerookt in de kantine. Het clubgebouw fungeert als centrale plaats in de vereniging. Voetballers verzamelen zich hier, op mededelingborden staat de nodige informatie vermeldt, er worden diverse activiteiten georganiseerd ten behoeve van de leden en er worden besprekingen en vergaderingen gehouden.

Onze huis- en gedragregels

 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende dranken te gebruiken in het clubgebouw of elders op het terrein van de club.
 • Het is niet toegestaan om in het clubgebouw gekochte alcoholhoudende dranken maar ook in glas verkochte niet-alcoholhoudende dranken, elders te nuttigen dan in het clubgebouw.
 • Er geldt een rookverbod in de gehele accommodatie. Er zijn dus geen speciale rookruimten. Dat kan uitsluitend buiten.
 • Op zaterdagochtend wordt er geen alcohol geschonken tot 13.00 uur.
 • Er mag geen glaswerk mee naar buiten
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan vrijwilligers in functie of personen die fungeren als chauffeur voor activiteiten van de club.
 • Het bestuur wil deelname aan het verkeer met meer dan het toegestane alcoholpromillage voorkomen. Daarom kan verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
 • Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende dranken.
 • Personen die agressie of ander abnormaal gedrag vertonen, worden door de dienstdoende leidinggevende of vrijwilliger uit het clubgebouw verwijderd.
 • Honden dienen aangelijnd te zijn.
 • Voor meer informatie betreffende het clubgebouw neem dan contact op met Simone Barmentloo (hoofd kantinezaken).
  Simone is verantwoordelijk voor al het reilen en zeilen in de kantine waaronder de contacten met leveranciers en schoonmaak: kantine@vvdeo.nl.
 • Joke en Aline Pot zorgen voor het inroosteren van kantine-personeel (aline.pot@vvdeo.nl)