Afgelastingenprotocol

Afgelastingen van wedstrijden doorgeven aan de wedstrijdsecretaris

Wedstrijdsecretaris Jeugd:
Sabine Nieuwenhuis 06-29236888 b.g.g. Raban Ernst 06-14846244

Wedstrijdsecretaris Senioren:
Aline Pot 06-28559926 b.g.g. Raban Ernst 06-14846244

Afgelastingen voor de website:
N.Ernst
tel: 06-47108234
of via communicatie@vvdeo.nl

Protocol bij Afgelastingen:

Voor afgelastingen kun je de volgende bronnen raadplegen:
– Op de wedstrijdzaken- en voetbal.nl-app worden alle afgelastingen vermeld!
– De website www.vvdeo.nl via het Programma of bij het kopje afgelastingen
– NOS Teletekst pagina 603 staan de afgelastingen van de KNVB

Algemeen

Alle afgelastingen staan per team vermeld op de Wedstrijdzaken- en Voetbal.nl- app!
Vanaf vrijdagavond is een algehele afgelasting te achterhalen via teletekstpagina 603 (Competitieregio Oost, het 1e valt onder categorie A; het 2e en 3e en de jeugd horen onder categorie B).
Staat er geen afgelasting op teletekst en twijfel je, kijk dan eerst op de website van de vereniging.

Algehele afgelasting zaterdag en/of zondag

Algehele afgelasting wordt zowel door de consul, jeugd-wedstrijdsecretaris en wedstrijdsecretaris senioren in de gaten gehouden.

De wedstrijdsecretaris informeert:
-de webmaster
-de kantine-coördinator
Uitgangspunt is dat zowel leiders als spelers zelf de algehele afgelasting in de gaten houden.

Afgelasting thuiswedstrijden door consul/scheidsrechter op zaterdag en/of zondag

Bij thuiswedstrijden doet de consul de eerste keuring van de velden, de scheidsrechter doet dat bij zijn aankomst eventueel nog een keer over.

De consul informeert bij afgelasting direct de jeugd- of senioren-wedstrijdsecretaris.
Voor de vroege zaterdagochtendwedstrijden zal geprobeerd worden dit op vrijdagavond 17.00 te bekijken en voor de wedstrijden na 12.00 zaterdagochtend zal zaterdagochtend om 08.00 gekeurd worden.

Voor de vroeg zondagochtend wedstrijden zal zaterdagavond beoordeeld worden en voor de zondagmiddag wedstrijden om 08.00 zondagochtend bekeken worden of er gespeeld kan worden.

De wedstrijd-secretaris informeert:
-de wedstrijdsecretaris van de tegenpartij
-de leiders van de betreffende teams
-de webmaster
-de kantinecoördinator

Melden van afgelastingen door de verenigingen van de uit-spelende teams

Voor het melden van afgelastingen door de verenigingen van de uit-spelende teams is de jeugd/senioren-wedstrijdsecretaris het aanspreekpunt.
In alle gevallen moet de melding worden doorgegeven aan de jeugd/senioren-wedstrijdsecretaris!!
De jeugd-wedstrijdsecretaris informeert de leider en de webmaster.
De leiders handelen conform de gemaakte afspraken met hun spelersgroep.

De afgelastingen worden zo snel mogelijk op de website gezet.

Melden van afgelastingen op trainingsdagen

Voor afgelastingen op trainingsdagen zal de consul bij twijfel om 12.00 keuren en dit doorgeven aan de jeugd/seniorenwedstrijdsecretaris.
De wedstrijd-secretaris informeert:
-de trainers
-de webmaster