9 januari 2023

Uitnodiging buitengewone ledenvergadering

Beste leden,

Hierbij willen wij jullie uitnodigen voor de buitengewone ledenvergadering voor de nieuwe bestuurssamenstelling, benoeming bestuursleden en informatie betreft de nieuwe bestuursvorm.

Aanvang 19:30 uur

Agenda:  

1. Opening door de voorzitter

2. Goedkeuring bestuurssamenstelling

3. Algemene uitleg betreft nieuwe bestuursvorm

4. Rondvraag

5. Sluiting

Alvast fijne feestdagen en graag tot 9 januari.

Bestuur v.v. DEO