Algemene ledenvergadering v.v. DEO

Maandag 25 september 2023

Aanvang: 20:00 uur Kantine Sportpark Dijkhoek

Agenda: 

1. Opening door de voorzitter

2. Goedkeuring notulen 2022 – Voortgang nieuwe bestuursstructuur

3. Jaarverslag secretaris

4. Jaarverslag penningmeester

5. Begroting 2023-2024 – Vrijwilligersvergoeding

6. Vaststelling contributie 2023-2024

7. Verslag kascommissie

8. Verkiezing nieuwe kascommissie

8. Bestuursverkiezing Afredend en herkiesbaar: secretaris Aline Pot

9. Rondvraag

10. Sluiting

_________________________________________________________________________

Toelichting: Wij willen jullie middels deze uitnodiging ook de mogelijkheid bieden tot het eventueel aandragen van een ‘lid van verdienste’ of ‘erelid’.

De procedure voor het voordragen van een persoon voor een erelidmaatschap van v.v. DEO is als volgt:  De voordracht van een erelid dient uiterlijk een week voor aanvang van de ledenvergadering per e-mail ingediend bij het bestuur via secretaris@vvdeo.nl  

In de mail dient de volgende informatie te staan: – Naam hoofdindiener. – Eventuele mede-indiener(s). – De voor- en achternaam van de persoon die u wilt voordragen. – Uw motivatie waarom u hem/haar wilt voordragen.

Als het bestuur besluit tot voordracht, zal dit bekend worden gemaakt in de ledenvergadering en kiest het bestuur een geschikt moment voor het officiële moment.

__________________________________________________________________________________

De notulen van de algemene ledenvergadering van 2022 zijn per e-mail op te vragen bij Aline Pot (secretaris@vvdeo.nl).  Wij vragen jullie je vooraf aan te melden middels een mail naar secretaris@vvdeo.nl. Graag tot 25 september!  Bestuur v.v. DEO