Algemene ledenvergadering v.v. DEO

Op 20 september opende voorzitter Andre Baks in goed gevulde kantine om 20:00 uur de ledenvergadering van v.v. DEO. Na zijn voorwoord werd er eerst een minuut stilte gehouden voor de clubmensen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen: Henk Jurriens, Joke te Morsche en Tonny Fleissner.
Na de goedkeuring van de notulen van 2020 volgden de jaarverslagen van secretaris Aline Pot en penningmeester Wim Nieuwenhuis. Vanwege corona was het  een zeer moeilijk maar uitdagend jaar, o.a. door het niet kunnen spelen van wedstrijden en de daarbij misgelopen kantine inkomsten. De jeugd hebben we nog goed kunnen vermaken qua trainingen in de vorm van verschillende voetbalclinics en voor de senioren werd een tegoedbon aangeboden die men kon in leveren bij één van de DEO sponsoren.  Met de komst van led-verlichting langs het veld wil DEO verder verduurzamen.
Vervolgens schetste Wim de begroting voor 2021-2022 en werd de contributie voor 2021-2022 vastgesteld.  Voor de verkiezing van de nieuwe kascommissie waren er direct twee aanwezigen die zich beschikbaar stelden. Vervolgens werd er afscheid genomen van algemeen bestuurslid Mieke Kornegoor. Zij keek terug op zes mooie jaren in het bestuur en kreeg een mooie bos bloemen als dank voor haar inzet. De taken van Mieke voor wat betreft de ledenadministratie worden nu overgenomen door Susan Franck.
Na de rondvraag werd er afgesloten met een consumptie, aangeboden door het bestuur.